ŠTEFAN PAPČO (*1983)

slovenský sochař a horolezec

Rožumberský rodák studoval na střední škole řezbářství. Pokračoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v sochařském ateliéru Jozefa Jankoviče. Absolvoval studijní stáže na Facultat de Belles Arts v Barceloně a na Faculdade de Belles Artes v Portu. V letech 2011 a 2013 se zúčastnil výběrových rezidenčních programů pořádaných organizacemi Residency Unlimited a Triangle Arts Association v New Yorku, přičemž zde v roce 2011 získal DAF Grand Prize a Best Open Studio na festivalu Dumbo Arts. Jeho díla jsou zastoupena v řadě prestižních sbírek včetně Slovenské národní galerie v Bratislavě nebo nizozemské Museum Caldic Collectie.

Aktivně se věnuje horolezectví a své autentické zážitky z hor, kdy jde často o extrémní situace, přenáší do svých soch, instalací a videí. V blanenské galerii uvede autorskou výstavu, která zahrnuje práce v podobě prostorových objektů spojené s videoartem a intermediálními technologiemi.

Na svých webových stránkách Štefan uvádí: „Sústredím sa na problematiku súčasných foriem využitia vysokohorského priestoru, a to primárne horolezeckou komunitou, ktorá je charakteristická ochotou dobrovoľne podstúpiť rizikovú situáciu na hranici ohrozenia života. Vďaka tomuto faktu je možné lezeckú societu považovať za skupinu hodnú dlhodobého výskumu. Rozdielne formy prístupu prehodnocujem a konfrontujem s obdobím uplynulých dôb. Priestorová ilustrácia extrémnych miest a situácií z horolezeckého prostredia ponúka možnosť uchopenia priestoru ako textu predurčeného na zápis dôležitých prvkov súčasného vývoja society užívajúcej outdoor priestor. Stratégia skúmania typológie lezeckého priestoru je postavená na transformovaní a minimalizovaní existenciálnych skúseností, procesuálnych intervenciách a aktívnom lezeckom živote.“

Bivak, 2008 – 2011, Socha bivakujícího muže byla nejprve umístěná ve stěně Lomnického štítu, později v norském Jossingfjordu. Tři roky ji sledovala IP kamera, online přenos bylo možné sledovat prostřednictvím webu. Dřevěná socha se postupně vlivem okolního prostředí a počasí měnila.Osobní web


Webmaster: Michal Hubert, kontakt

© 2017 Festivalrajbas.cz