PETR STŘÍBRCKÝ (*1959)

fotograf

„Jsem z Blanska, brány do Moravského krasu. Mám rád přírodu, barvy, tvary a dobré lidi. Hodně volného času jsem věnoval sportu, přírodě, fotografování a toto jsou témata, která schovávám na políčka svého fotoaparátu. Les a sport jsou si hodně podobné, nikdy nevíte, co vlastně uvidíte. V dnešní rychlé a uspěchané době většinou nemáme čas se zastavit, pokochat se chvilku krásou kolem, krásou obyčejných věcí, které jsou stále kolem nás. Možná jsme se už také zapomněli dívat, vnímat ty běžné okamžiky života kolem. A právě tento obyčejný svět, který je na ranních loukách plných rosy, na krajích asfaltek, v podzimních bučinách kolem lesních cest, jsem se snažil zachytit v rytmu neúprosného času a z digitálních nul a jedniček přenést na papír a třeba trošku prosvětlit náš den.“

Vyfotit plachého ledňáčka říčního v přírodě není jen tak. Petr Stříbrcký tráví v terénu s kolegou Milanem Olbertem na březích řeky Svitavy desítky hodin. Schovaní za maskovacími sítěmi a s připravenými fotoaparáty. Na snímcích pak zachytili namlouvání ledňáčků, páření, krmení mláďat i lov.

„Bylo to velké dobrodružství. Letos bylo ledňáčků u řeky víc než v předchozích letech. Asi díky mírnější zimě. Museli jsme si vytipovat místa, kde loví, zdržují se a kde mají mláďata. Takových lokalit je však na Svitavě stále méně, protože se na březích kácejí stromy. Rovněž příkrých břehů, kde mají ledňáčci hnízda, je málo,"

Nebylo jednoduché přesvědčit Petra k osobní prezentaci na Rajbasu. Raději se dívá a naslouchá. Tentokrát však nezůstane jen u výstavy, ale promítne své fotky i na velké plátno. Na fotografiích, které vybral na výstavu, jsou květy, trávy a okřídlení obyvatelé kolem Blanska, ne v dalekých krajích, ale na obyčejných mezích a stromech kolem.


(sobota 26.11. Dělnický dům, 14:00 hod., PETR STŘÍBRCKÝ: OBYČEJNÝ SVĚT + stejnojmenná výstava v předsálí horního patra)