MAREK AUDY (1969)

Speleolog, fotograf a vydavatel

Vystudoval VUT Fakultu strojní, ale zaměstnání projektanta velmi rychle opustil. Se speleologií se setkával od dětství a pod vedením svého otce začal ve svých 15 letech i s podzemním fotografováním. Dnes je jako fotograf jeskyní znám po celém světě. Ve volných chvílích jezdí třeba na kajaku a mimo klasické fotografie se věnuje také stereoskopii. Je zakládajícím členem Stereoskopické sekce Technického muzea Brno a vedle stereoskopických leteckých a podzemních snímků se začal věnovat také 3D filmu a stereomakrofotografii s makroboxem vlastní konstrukce.

Objevy prý mohou být dílem náhody. Marek jim však chodí poctivě naproti. Největšího ohlasu se dostalo těm venezuelským. Spolu s dalšími venezuelskými, českými a slovenskými jeskyňáři tam objevil jeskyně, o kterých ani v prvních letech třetího tisíciletí neměl svět tušení. Na stolových horách Roraima a Chimantá byl díky několika jejich výpravám popsán celý unikátní podzemní svět - ohromných prostor jeskynních systémů v křemenci. Stejně tak dokumentoval speleologické expedice zkoumající nejhlubší jeskyně Balkánu nebo objev nejdelší jeskyně v soli v Íránu. Nadále se aktivně věnuje výzkumu jeskyní Moravského krasu, kde se stal např. spoluobjevitelem jeskyně Suchdolský ponor.

Knihy o cestách vydává dnes spousta autorů. V záplavě titulů však Brány do ztraceného světa však rozhodně nezapadly a zaslouženě získaly pozornost jak čtenářů tak odborné kritiky. „Vynikající kniha, jež o několik řádů přesahuje běžnou cestovatelskou produkci a po všech stránkách (grafické, obsahové, redakční i autorské) je vidět vysoká profesionalita zpracování“, takto do jedné věty vtěsnal hodnocení knihy ve své recenzi Topí Pigula. Publikace získala 1. místo na festivalu GO Kamera 2009 v kategorii Nejkrásnější cestovatelská kniha i další prestižní ocenění Mezinárodní speleologické unie UIS a cenu Egona Ervína Kishe za literaturu faktu. Čtenáře si získala také kniha Cesta na Jenisej, kde Marek skvěle doplňuje svou fotografickou dokumentací autora textu Vojtu Zvěřinu.

V poslední době se Marek věnuje stále více i filmové tvorvě. Ocenění získal již jeho autorský snímek z roku 2004 Roraima - kde se narodila voda, o objevu jeskyně Krystalové oči. Na dalších se podílel: Tepui (P. Barabáš), V království ďábla a matky bouří (R. Grošek), Expedice Namak 2006 (E. Janoušek, V. Fanta). Stereofotografování ho přivedlo i k 3D filmovaní. Na Rajbasu 2013 představil první český 3D dokumentární film Domino - hra v podkroví ztraceného světa, který zachytil dřinu spojenou s výzkumem a dokumentací nejodlehlejších částí jeskynního systému Brewer ve Venezuele.

Letos jeho prezentace představí nestora světové speleologie prof. Karla Absolona. Před více než sto lety Absoln zaznamenal lidské snažení o odhalení tajemství podzemí Macochy a Moravského krasu. 3D dokumentární film představí zlomek jeho ručně kolorovaných stereodiapozitivů z gigantického archivu uloženého v Moravském zemském muzeu. Vizionářský profesorův autentický komentář je ve filmu doplněn současným 3D záznamem z Amatérské jeskyně, která byla objevena až po jeho smrti. Do dalších jeskyní nás Marek pozve také prostřednictvím 3D fotografií.


(sobota 26.11. Dělnický dům, 18:30 hod.,MAREK AUDY: AMATÉRKA, RUDICKÉ PROPADÁNÍ a DOBÝVÁNÍ PUNKVY (3D)

Audy speleo