LEOŠ ŠTEFKA (*1953)

ochranář přírody, vedoucí správy CHKO Moravský kras

„Někdy v 7.třídě základní školy jsem si naplánoval práci v ochraně přírody. Měl jsem štěstí na učitele i pochopení rodiny, že se mi tento dětský plán splnil.“

Náhoda přála, že ještě před ukončením přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (tehdy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně) nastoupil na pracoviště ochrany přírody v organizaci s nepochopitelnou zkratkou KSSPPOP (Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody). Nejdříve jako botanik do Brna a od roku 1980 do Blanska na Správu CHKO Moravský kras. Společně s kolegy se tedy uspěšně snaží ovlivňovat ochranářské směřování Moravského krasu již 36 let.

„Tehdy jsem byl nejmladším šéfem CHKO v ČR, dnes jsem nejstarším. Když se ohlédnu vidím, že se řada věcí podařila, mnoho však zůstává. Šedesát let existence chráněného území vybízí k ohlédnutí a také k zamyšlení co dál. Vyhlášení Moravského krasu chráněnou krajinnou oblastí již v roce 1956 vnímám jako uznání přírodních kvalit území, současně však i jako důrazný apel na jeho ochranu.“

Za dobu jeho ředitelování se mimo jiné podařilo přispět k ochraně největší rezervace Moravského krasu vyloučením motorové dopravy z krasových kaňonů Pustého a Suchého žlebu, k ochraně systému Amatérské jeskyně zatravněním pozemků na Ostrovské krasové plošině, k ochraně veřejnosti přístupných jeskyní usměrněním jejich turistického využívání, k dobudování sítě rezervací, které dnes chrání 15% nejcennějších ploch Moravského krasu nebo k zařazení podzemního systému Punkvy mezi lokality chráněné mezinárodní Ramsarskou konvencí.

Práce v Moravském krasu i osobní zájmy mu otevřely možnosti zapojit se do projektů ochrany přírody v Polsku a Bulharsku a na soukromých i pracovních cestách poznat řadu zajímavých míst v Evropě a Africe. Na Rajbasu však představí „svůj" Moravský kras v krátkém nahlédnutí do historie a současnosti ochrany tohoto unikátního koutu přírody.


(sobota 26.11. Dělnický dům, 14:30 hod., LEOŠ ŠTEFKA: CHKO MORAVSKÝ KRAS SLAVÍ ŠEDESÁTKU)